WL® CR SİSTEM 1K

 

 

KRİSTALİZE SU YALITIM HARCI

WL-CR SİSTEM 1K
KRİSTALİZE SU YALITIM HARCI

Ürün Tanımı
Özel seçilmiş çimento ve dolgu ile çeşitli etkili kimyasallardan oluşan, pozitif ve negatif yönden uygulanabilen, su ve nem ile çözülmez kristaller üreten, bu kristalleri katalitik reaksiyon sayesinde her yönde dağıtarak gözenekleri ve kapiler boşlukları dolduran, suyun ve diğer zararlı sıvıların beton içine girmesini önleyen, kristalize su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanı
Pozitif Su Basıncı Basıncı:
Su depoları, yüzme havuzları, su arıtma tesisleri, barajlar, beton borular, su kanalları, temel yalıtımı, perde duvar yalıtımı, rögarlar

Negatif Su Basıncı Basıncı:
Su depoları dıştan yalıtımı, bodrum kat duvarlarının ve temellerinin içten yalıtımı, istinat duvarları ve tüneller, metrolar, asansör boşlukları, temel bohçalama ve soğuk derzler

Özellikler
Hem pozitif hem negatif su basıncına dayanıklıdır.
Uygulandığı yüzey ile bütünleşir, yırtılmaz, delinmez, sürekli ve tam bir su yalıtım sağlar.
Suyla her temasında, koruyucu çözünmez kristal oluşumu yeniden başlar ve betondaki kapiler boşlukları doldurarak yapının ömür boyunca su geçirimsizliğini sağlar.
Temel altında ve yatay soğuk derzlerinde oluşacak yalıtım sorununa karşı, WL-CR SİSTEM 1K “Kuru Serpme” ve “Sulu Harç” uygulamaları son derece kolay ve etkili bir yöntemdir.
Uygulama sırasında yüzeyin kuru olması veya iklim şartlarının uygun olması gerekmez.
Hava ve su buharı geçirimlidir, yapı nefes alır.
Prizini almamış taze betona uygulanabilir.
Donma çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
Yapının her yerinde kolaylıkla uygulanarak işçilik hatalarını sıfıra indirir.
Betonu ve donatıyı suyun korozif etkilerinden korur.
Zehirli olmadığından su depolarında kullanılabilir.
Yüksek hidrostatik basınca dayanıklıdır.
Ani sıcaklık değişimlerinden etkilenmez.
WL-CR SİSTEM 1K diğer çözümlerden daha ucuz, güvenli ve kolay yalıtım sağlar.

Uygulama
Yüzey hazırlığı tam olarak yapıldıktan sonra, uygulama yüzeyine ve yapının yeni veya eski yapı olmasına göre uygulama metodu farklılık gösterir.

1 - Sulu Harç:
Temiz karıştırma kabına konmuş WL-CR SİSTEM 1K Kristalize Su Yalıtım Malzemesine üzerine karışım suyu yavaş yavaş eklenmelidir. Tersine bir işlem yapılmamalı ve 20 dakika içerisinde kullanılabilecek kadar malzeme, düşük devirli bir karıştırıcı ile 3-5 dk. karıştırılmalıdır. Karıştırılan harç 3-5 dk. dinlendirilip tekrar 30 sn. karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.
Su Karışım Oranı: 3,5 - 4,0 litre su (20 kg toz harç için)
WL-CR SİSTEM 1K nemlendirilmiş yüzeye fırça ile birbirine dik gelecek şekilde 2 kat olarak uygulanır. Birinci kat sertleşmiş ancak henüz tam kurumamışken (yaklaşık 3-4 saat içerisinde, bu zaman hava şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterir.) ikinci kat uygulanır. Uygulama sonrası su ile kürleme son derece önemlidir.

2- Sıva:
Çok eski beton, tuğla veya briket yüzeyler için birinci kat uygulaması 5-10 mm kalınlığında bir sıva ile yapılabilir. Bunun üzerine ikinci kat sulu harç kıvamında sürülerek uygulanabilir.

3- Kuru Serpme:
İnşaat esnasındaki beklemenin, duraklamanın ve ertesi gün devam etmek üzere yarım bırakmanın sebep olduğu soğuk derz uygulamalarında WL-CR SİSTEM 1K, yatay derz uygulamaların da toz halinde serpilerek uygulanır.
Zemin su seviyesinin yüksek olduğu durumlarda ve radye temel bohçalanmasında WL-CR SİSTEM 1K, demir döşendikten sonra, döşeme betonunun dökümünden hemen önce, tesviye betonu yüzeyine toz olarak serpilir.

Yapının Türüne Göre Uygulama Yöntemleri:
1- Yeni Yapılar: Kuru Serpme veya Sulu Harç
2- Eski Yapılar: Eğer yüzeyde kuvvetli su akıntısı gelen delikler varsa, öncelikle bu deliklerin su basıncını azaltmak için bir matkap vb. alet ile delikler suyun rahatça akabileceği kadar genişletilir. 
Birden fazla noktada sızıntı varsa, duvarın alt kısımlarından delik delerek suyun akması sağlanır. Eğer su basıncı çok fazla ise açılan bu deliklerin içine ince bir plastik boru yerleştirilir. Basınç fazla değil ise plastik boruya gerek yoktur. Yüzeyde plastik borunun dışında kalan her yerin su yalıtımı WL-CR SİSTEM 1K sıva ile yapılır. Bu harcın 24 saat kürünü alması beklenir.
Yüzeyin delikler hariç diğer kısımlarının yalıtımı bittikten sonra plastik boru çıkarılır ve deliğin içi 1 ölçü su, 3 ölçü Sumax Stop, Hızlı Priz Alan Su Tıkama Harcı, ile tıkanır. Tıkama harcı sertleşene kadar, yaklaşık 3 dakika, eldivenli elle kuvvetlice bastırılır.
WL-CR SİSTEM 1K sıva kürünü aldıktan sonra yalıtım, deliğin çevresini de içine alacak şekilde WL-CR SİSTEM 1K sulu harç sürülerek yapılır.

Uyarılar:
Uygulanacak zeminin sıcaklığı +5ºC’nin altında ve +35ºC’nin üzerinde ise, uygun sıcaklıklar beklenmelidir.
Dış yüzey uygulamalarında, yüzeyin ilk 24 saat güneşten, rüzgârdan, yağmurdan ve dondan korunması gerekir.
20 dakika içerisinde tüketilecek kadar malzeme hazırlanmalıdır.
WL-CR SİSTEM 1K’nin oluşturduğu kristaller çok dekoratif olmayan bir görüntü oluşturabilir. Bunu engellemek için son kat WL-CR SİSTEM 1K daha henüz yaş iken üzerine sıva yapılmalı ve boya sıvanın üzerine tatbik edilmelidir.
Seramik veya fayans uygulaması yapılacaksa, taze uygulanmış WL-CR SİSTEM 1Küzerine direkt olarak seramik yapıştırıcısı sürülmelidir. Eğer bu uygulamalar kürünü almış WL-CR SİSTEM 1K üzerine uygulanacaksa yüzeydeki kristaller seyreltilmiş hidroklorik asit veya çamaşır suyu ile silinmeli, daha sonra üzerine sıva yapılmalıdır. Bu silme işlemi sadece yüzeydeki kristalleri yok eder, betonun içine nüfuz etmiş kristallere zarar vermez.
Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapılmamalıdır.
Bütün alet ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra temiz su ile yıkanmalıdır.

Tüketim:
Sulu Harç: 1,0-1,50 kg/m² (1 mm kalınlık için)
Sıva: 2,0-3,0 kg/m² (1 mm kalınlık için)
Serpme: 2,50-3,00 kg/m² (1 mm kalınlık için)
Tüketim miktarı laboratuar ortamında, teorik olarak hesaplanan değerler olup; uygulama öncesinde tüketim kontrolü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj: 20 kg. plastik kova. (Kraft Torba Seçeneği Mevcuttur)

Teslimat Şekli

(96106) WL®  CR SİSTEM 1K : 20 KG Plastik Kova 


Depolama ve Raf Ömrü:

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.
Uygun depolama koşulları üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Açılmış ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanarak bir hafta içinde kullanılmalıdır.

Risk Tanımları:
R 36/37/38: Gözü, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R 43: Cilde teması durumunda hassasiyet yaratabilir.

Güvenlik Tavsiyeleri:
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S 22: Tozlarını solumayınız.
S 24/25: Cilde ve göze temasından kaçınınız.
S 26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve hemen doktora başvurunuz.
S 36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız.S 46: Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.

Sorumluluk:
Bu teknik dökümanda verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, tamamen bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. İzolist Yapı Kimyasalları, teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan İzolist Yapı Kimyasalları sorumlu tutulamaz. Bu nedenle  İzolist Yapı Kimyasalları ürünlerini kullanırken, doğru ürünü doğru yerde kullandığınızdan emin olunuz.  İzolist Yapı Kimyasalları sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu teknik dökümanın yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.


© 2018 F-Willich Türkiye, İZOLİST | Made by E2