WILLPOL® BPU 2K

 

 

Bitüm/Poliüretan/ Poliürea Esaslı, İki Bileşenli, Likit, Su Yalıtım Malzemesi

WILLPOL BPU 2K
Bitüm/Poliüretan/ Poliürea Esaslı, İki Bileşenli, Likit, Su Yalıtım Malzemesi

Ürün Tanımı:
WILLPOL BPU 2K, iki bileşenli, hızlı kürlenen, likit, farklı yüzeylere mükemmel şekilde yapışarak oldukça elastik ve dayanıklı bir film oluşturarak yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı, gerilme, yırtılma ve aşınma direncine sahip, sürekli elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğinde, havadaki nem ile reaksiyona girerek kürlenen, bitüm/poliüretan esaslı su yalıtım kaplamasıdır.
İçeriği, tamamen elastomerik hidrofobik poliüretan reçineye dayanmakta olup kimyasal olarak polimerize bitümle desteklenmiştir.

Özellikleri:
•  Çatlak köprüsü oluşturur.
•  Uygulaması kolaydır( Rulo, mala, fırça veya airless tabanca ile).
•  Eksiz uygulanabilir.
•  Birikinti suya dayanıklıdır.
•  Dona karşı yüksek dirence sahiptir.
•  -30ºC/+90ºC de fiziksel özelliklerini korur.
•  Su buharı geçirimli olup uygulandığı yüzeylerin nefes almasını sağlar.
•  Mükemmel aderans özelliğine sahiptir.
•  Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler.
•  Kürlendikten sonra toksik madde içermez.

Uygulama Alanları:
WILLPOL BPU 2K, su yalıtımı amacıyla;
•  Teras, çatı ve yağmur oluklarında,
•  Veranda ve balkonlarda,
•  Seramik altı ıslak hacimlerde,
•  Metal ve lifli malzemelerden yapılan hafif çatılarda,
•  Bitüm, PVC, EPDM esaslı membranlarda,
•  Beton, ahşap ve metal yüzeylerde uygun astarlar ile kullanılır.

Uygulama Detayları:
Yüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Beton ve sıva artıkları mekanik olarak; yağ, gres, yakıt ve parafin atıkları ise kimyasal çözücüler kullanılarak temizlenmelidir. Hasarlı kaplamalar, sağlam olmayan yüzeyler ve çatlaklar uygun ürünler ile onarılmalıdır. Onarım sonrasında yüzey duruma bağlı olarak EP yada PU bazlı uygun bir astar ile astarlama yapılması sonrasında
WILLPOL BPU 2K uygulamasına geçilmelidir.

Uygulama yapılacak beton yüzeyler;
•  Sertlik: R28 = 15 Mpa
•  Sıcaklık: 5-35 °C
•  Bağıl nem: < 85% olmalıdır.

Astarlama:
Beton, çimento şap veya ahşap gibi çok emici yüzeyler; astar uygulaması öncesinde, film oluşturmadan PU astar ile doyurulduktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir.

Karışımın Hazırlanması:
WILLPOL BPU 2K iki bileşenli olup, iki bileşenin karışım ömrü göz önüne alınarak, tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.

Uygulama:
WILLPOL BPU 2K rulo, mala, fırça ve airless (havasız) sprey ile uygulanır.
Uygulamaya hazır hale getirilen karışım, yüzey doyurulacak, gözenekler kapatılacak şekilde uygulanır. Kat üstü yeni kat uygulama süresi olarak en az 4 saat (23°C), en çok 24 saattir. 24 saati aşan yeni kat uygulamaları öncesi astar yüzeyi muhakkak zımparalanmalıdır. İkinci katın yukarıda belirtilen yeni kat uygulama süresi içinde uygulanması çok önemlidir. Tam bir mekanik ve kimyasal dayanıma (23 ⁰C, 55 % RH’de) 7 günde ulaşır.

Ambalaj: A + B = 15 + 15 kg

Teslimat Şekli

(98106) WILLPOL® BPU 2K (A) : 15 KG 

(98107) WILLPOL® BPU 2K (B) : 15 KG

Sarfiyat: 1,500 - 2,000 kgr/m²
• Sarfiyatlar yüzey pürüzlülüğü, ortam ve yüzey ısısı ve uygulama metoduna göre değişim gösterebilir.

Uygulama:
WILLPOL BPU 2K ince tarak mala, airless püskürtme makinaları ya da fırça veya rulo ile uygulanır.
•  Katlar arasında 24 saatten fazla beklemeyiniz.
•  24 saati aşma durumunda uygulama yüzeyi muhakkak zımpara ile işlemden geçirilmelidir.
•  Püskürtme yöntemiyle uygulama yapılması düşünülüyorsa malzeme Poliüretan Tiner inceltildikten sonra uygulamaya geçilmelidir. 
•  24 saat oda sıcaklığında bekletilmiş ambalajlar açılarak homojen kıvama gelinceye kadar karıştırılır.Karıştırma işlemi mutlaka düşük devirli karıştırıcı ve uygun karıştırıcı uç ile yapılmalıdır.
•  İnce tarak mala, kısa tüylü rulo fırça veya uygun püskürtücü yardımı ile astarlanmış yüzeylere, sarfiyat kontrolü yapılarak homojen şakilde yayılır.
•  Katman kuruyana kadar su ve yağmura, dış etkenlere ve mekanik zorlamalara karşı korunmalıdır.
•  İkinci kat uygulama yapılması durumunda katlar arası ( yaklaşık 12- 24 saat) beklenmelidir. Sıcak havalarda bekleme süresinin kısalabileceği, soğuk havalarda ise uzayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Uyarılar:
•  Uzun süreli solvent kokusundan dolayı kapalı alanlarda uygulanmamalı veya ortam iyi havalandırılmalıdır.
•  Yüzey sıcaklığı +5ºC olmalıdır. Malzeminin karışımı 300- 400 d/d geçmeyen özel karıştırma cihazı ve ucu ile yapılmalı, yüksek devirli matkap ile karıştırma yapılmamalıdır.
•  Soğuk havalarda, ambalajlar, uygulama öncesinde en az 24 saat +15ºC sıcaklıkta muhafaza edilmiş durumda olmalıdır.
•  Uygulama yapılacak yüzeylerde negatif taraftan su buharı basıncı gözlenmemelidir. Böyle bir durumda uygulama öncesi özel yalıtım uyugulaması yapılmalıdır.
•  Uygulama sonrasında yüzey tam kuruyana kadar su, yağmur, çiğ, kar, dolu ve benzerlerine karşı korunmalıdır.
•  Tam mekanik ve kimyasal mukavemet 5 günde oluşacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Aletlerin Temizliği:
Aletlerin temizliği kurumadan sabunlu su ile kuruduktan sonra Poliüretan Tiner ile yapılır.

Depolama:
•  +15ºC/+25ºC arasında, rutubet, su ve güneş ışınlarından korunaklı ortamda, açılmamış ve zedelenmemiş ambalajlarda 12 ay raf ömrü vardır.
•  Üretim tarihi etiketin üzerindedir.
•  Açılmış ambalajlar sıkıca kapansa dahi içindeki ürün kısa sürede donacağından açılmış tenekeleri sarf ediniz.

Dikkat edilmesi gerekenler:
•  Solvent içerir, yanıcıdır.
•  Açık alevle yaklaşmayınız ve uygulama sırasında sigara içmeyiniz.
•  Sadece yeterli havalandırma sağlanmış alanlarda ve açık alanlarda çalışınız. Kapalı alanlarda solvent kokusu oluşabileceğini göz önünde bulundurunuz.
•  Eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanınız.
•  Deri ile temas halinde sabun ve su ile yıkayınız.
•  Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi depolamak için kullanmayınız ve ateşe atmayınız.
•  Sadece profesyonel kullanım içindir, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.


© 2018 F-Willich Türkiye, İZOLİST | Made by E2