WILLPU® 008 MASTİK

 

 

WILLPU 008 UV MASTİK
Ürün Tanımı:
WILLPU 008 UV MASTİK, tek bileşenli, havadaki nem ile reaksiyona girerek kürlenen, yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı, gerilme/yırtılma ve aşınma direncine sahip, sürekli elastik yapıda yatay ve düşey derzlerde kullanıma uygun poliüretan esaslı derz dolgu mastiğidir.

Özellikleri:
•  Kimyasallara karşı dirençlidir.
•  Kürlendikten sonra toksik madde içermez.
•  Mükemmel aderansa (yapışma) sahiptir.
•  Açık hava uygulamalarına uygun olup UV dayanımlıdır.
•  Boyanabilir.
•  Farklı hava koşullarına dayanıklıdır. (-30ºC/+120ºC)
•  Pürüzsüz yüzey oluşturma özelliğindedir.

Uygulama Alanları:
WILLPU 008 UV MASTİK;
•  Yapıların iç ve dış yatay/düşey genleşme derzlerinde,
•  Her türlü binada prefabrik elemanlar arasındaki yatay ve düşey genleşme dilatasyonlarında,
•  Sulama kanallarında,
•  Beton, ahşap ve metal yüzeylerde uygun astarlar ile derz su dolgu mastiği olarak kullanılır.
•  Atık su ve kanalizasyon arıtma tesislerindeki derzlerde de kullanıma uygundur. (Atık suya maruz
kalma ile ilgili DIBT Kurallarına göre test edilmiştir.)

Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Beton ve sıva artıkları mekanik olarak; yağ, gres, yakıt ve parafin atıkları ise kimyasal çözücüler kullanılarak temizlenmelidir. Hasarlı ve sağlam olmayan yüzeyler ve çatlaklar uygun ürünler ile onarılmalıdır. Onarım sonrasında yüzey duruma bağlı olarak Epoksi yada Poliüretan bazlı uygun bir astar ile astarlama yapılması sonrasında WILLPU 008 UV MASTİK uygulamasına geçilmelidir.

Astarlama:

Uygulama:
WILLPU 008 UV MASTİK sosis tabancası ile uygulanır.
•  Uygulanan malzeme kürlenene kadar su ve yağmura, dış etkenlere ve mekanik zorlamalara karşı
korunmalıdır.
•  Polietilen fitiller kullanılarak WILLPU 008 UV MASTİK‘nin derz diplerine yapışması engellenerek
sarfiyat kontrol altına alınır. Polietilen fitilin büyüklüğü derz çapının %20-%25 ‘inden büyük olmalıdır.
•  Derz genişliği ve derinliği 5mm den az olmamalıdır.
Manuel uygulamalarda sosis tabanca içerisine yerleştirilir ve hava kabarcığı oluşturmaksızın derz içerisine enjekte edilir.

Kimyasal dayanım:
Suya, deniz suyuna, seyreltik alkalilere, çimento şerbetine ve su dispersiyonlu deterjanlara dayanımlıdır.

Ambalaj: 600ml Sosis Ambalaj

Teslimat Şekli

(98110) WILLPU® 008 MASTİK UV (BEYAZ) : 600 ml 35-40 Shore

(98112) WILLPU® 008 MASTİK UV (GRİ) : 600 ml 35-40 Shore

Sarfiyat:

Uyarılar:
•  Uzun süreli solvent kokusundan dolayı kapalı alanlarda uygulanmamalı veya ortam iyi havalandırılmalıdır.
•  Yüzey sıcaklığı +5ºC olmalıdır. Malzeminin karışımı 300- 400 d/d geçmeyen özel karıştırma cihazı ve ucu
ile yapılmalı, yüksek devirli matkap ile karıştırma yapılmamalıdır.
•  Soğuk havalarda, ambalajlar uygulama öncesinde en az 24 saat +15ºC sıcaklıkta muhafaza edilmiş
durumda olmalıdır.
•  Uygulama yapılacak yüzeylerde negatif taraftan su buharı basıncı gözlenmemelidir. Böyle bir durumda
uygulama öncesi özel yalıtım uyugulaması yapılmalıdır.
•  Uygulama sonrasında yüzey tam kuruyana kadar su, yağmur, çiğ, kar, dolu ve benzerlerine karşı
korunmalıdır.
•  Tam mekanik ve kimyasal mukavemet 7 günde oluşacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Aletlerin Temizliği:
Aletlerin temizliği WILLPU 008 UV MASTİK kürlenmeden etil asetat ya da diğer uygun solventler ile temizlenebilir. Kurumuş malzemeler ise ancak mekanik uygulamalar ile temizlenebilir.

Depolama:
•  Nem, su ve güneş ışınlarından korunaklı ortamda, açılmamış ve zedelenmemiş ambalajlarda 12 ay raf ömrü vardır.
•  Üretim tarihi etiketin üzerindedir.
•  Açılmış ambalajlar sıkıca kapatılsa dahi içindeki ürün kısa sürede donacağından açılmış ambalajları kısa sürede sarf ediniz.
•  Ambalajlar dik olarak depolanmalıdır.

Dikkat edilmesi gerekenler:
•  Solvent içerir, yanıcıdır.
•  Açık alevle yaklaşmayınız ve uygulama sırasında sigara içmeyiniz.
•  Sadece yeterli havalandırma sağlanmış alanlarda ve açık alanlarda çalışınız. Kapalı alanlarda solvent kokusu oluşabileceğini göz önünde bulundurunuz.
•  Eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanınız.
•  Deri ile temas halinde sabun ve su ile yıkayınız.
•  Yutmayınız.
•  Sadece profesyonel kullanım içindir, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.


© 2018 F-Willich Türkiye, İZOLİST | Made by E2